Kampanya laban sa mga counterfeit product, pinaiigting ng pamahalaan