Mahigit 6% ang itataas ng GDP ng Pilipinas ngayong 2018 hanggang 2019 ayon sa Asian Development Bank