Labor groups, umaasa pa rin na tutuparin ng Pangulo ang pangakong wawakasan ang kontraktwalisasyon