Pilipinas, isa sa pinakamabilis na growing economy sa Asia Pacific noong 2017