Malakanyang, pinatututukan ang posibleng manipulasyon sa presyo ng commercial rice