Pilipinas, nangungunang bansa na magandang mag-invest, ayon sa U.S News & World Report