Plaridel, Bulacan Bypass Road' na may habang 24.61 kilometro patapos na