!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
DCWD: Inuming tubig sa lungsod, ligtas pa rin kahit may nakitang Polio virus sa Davao river
By Armando Fenequito - September 21, 2019 , 11:47 am

Siniguro ng Davao City Water District (DCWD) na ligtas pa ring inumin ang tubig na supply nito sa publiko, ito’y sa kabila ng pagka-detect ng  Polio virus sa  Davao River.

Pinaliwanag ng opisyal sa DCWD, na ang source na pinagkukunan nito ng tubig ay mula sa underground water supply na malayo mula sa pinagkunan ng sample.

Ayon sa opisyal, may sinusunod na striktong pamantayan at mga hakbang  ang DCWD upang  masiguro ang kaligtasan ng bawat customer nito.

Dagdag nito, na sinisiguro din nila na ang tubig na kanilang sinu-supply sa mga customer ay naayon sa Philippine National Standards for Drinking Water, ang pamantayan ng ligtas na tubig sa bansa.

YOU MIGHT ALSO LIKE