Mental Health Law, layuning alisin ang stigma sa mga may sakit sa utak at ipaalam na ito’y may lunas